Linken naar MP's

Vermoedelijk zijn er mensen die hyperlinks willen aanleggen naar (delen van) wet- en regelgeving.
Op deze pagina een korte uitleg van waar naar waar, en hoe er gelinkt kan worden.

Wat kan er gelinkt worden?

Gelinkt kan worden naar hoofdstukken, paragrafen en artikelen, echter niet naar onderdelen van artikelen. Met andere woorden, een verwijzing naar artikel 1 AMAR is mogelijk, een verwijzing naar artikel 1, onder b, ten eerste, zal een verwijzing naar artikel 1 moeten worden.

In voorkomende gevallen kan ook worden gelinkt naar bijlagen en toelichtingen.

Hoe zijn de bookmarks aangelegd?

In principe hebben we overal bookmarks gemaakt, tienduizenden, die bestaan uit de soort en het nummer van het desbetreffende hoofdstuk/paragraaf/artikel, dus zonder de titel er achter. U ziet ze echter alleen als U de broncode bekijkt.

Enige voorbeelden:

<h2><a name="Hoofdstuk 6">Hoofdstuk 6</a> Ontslag</h2>

<h3><a name="1-1">Afdeling 1</a> Definities</h3>

<h4><a name="Artikel 1">Artikel 1</a> Betekenis van uitdrukkingen</h4>

In het eerste voorbeeld heet de bookmark dus Hoofdstuk 6, dus Hoofdletter H, en een spatie tussen de k en de 6. Er is in dit geval een verschil tussen kleine en grote letters.
In het tweede voorbeeld is Afdeling 1 van Hoofdstuk 1 genomen, deze zijn zoveel mogelijk (doch niet overal!) gewoon doorgenummerd.

Bij twijfel kunt U met de rechtermuisknop op de regeling klikken, en vervolgens op Bron weergeven.

Hoe ziet de directoryboom er uit?

Eigenlijk net als de boeken.
Er is bijvoorbeeld een 31 serie, genaamd 31_serie, met daaronder de boeken. Het enige verschil is dat elk boek zijn eigen directory heeft, dus samengevoegde boeken zoals de Mp 31-111/112 bestaat uit de 31_111 en de 31_112.
Hieronder staan de bestanden met hun volledige naam, zoals in het voorbeeld hieronder.

Hoe ziet de link er dus uit?

Het eerder genoemde voorbeeld als html:

<P> 1. de militair, bedoeld in <a href="http://home.co.mindef.nl/mp/31_serie/31_101/31_101_1210_1.htm#Artikel 1"> artikel 1</a>, eerste lid, onderdeel c, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, </P>.

De gebruiker ziet dit dan bijvoorbeeld als dit: Artikel 1.