Welkom

Ziehier de MP/DP-series in elektronische vorm. Voor de mensen die de indeling niet kennen is hier het overzicht.

Zoeken op het MP-net (intern Defensie) is alleen mogelijk met deze zoekmachine. 
(Alle zoekbronnen uitzetten, vervolgens bij Publicaties weer een vink zetten. Uit die lijst de optie MP selecteren. Daarna wordt er alleen in de MP/DP's gezocht.)
De gebruikers van de Internet versie van deze site (http://mpbundels.mindef.nl/) kunnen als zoekmachine het beste deze aangepaste versie van Google gebruiken. Die zoekt alleen op het MP-Net.

Onjuistheden, missende regelingen, (te) langzame bestanden? Of juist een oudere of vervallen regeling nodig? Al dit soort vragen kunt U stellen aan de webmaster.


 
24-07-13
Gewijzigd:
22-07-13
Gewijzigd:
01-07-13
Gewijzigd:
19-06-13
Redactionele wijzigingen:
16-06-13
Gewijzigd:
19-06-13
Gewijzigd:
14-06-13
Nieuw of gewijzigd:
Tevens zijn diverse wetten bijgewerkt.
15-05-13
Nieuw:
25-04-13
Nieuw:
08-04-13
Nieuw:
03-04-13
Nieuw:
21-03-13
Nieuw:
19-03-13
Gewijzigd en nieuw:
18-03-13
Gewijzigd en nieuw:


04-02-13
Gewijzigd:


28-01-13
Gewijzigd:


24-01-13
Gewijzigd:


23-01-13
Gewijzigd:


21-01-13
Gewijzigd:


03-12-12
Gewijzigd:

Beheerders van paginas: met de nieuwe Verplaatsingskostenregeling en -besluit zijn er ongetwijfeld veel links onjuist of niet werkend geworden. Controleer uw links!
30-11-12
Het eerste deel van de CAO 2012 regelgeving... 

Nieuw:
Gewijzigd:
26-11-12
Gewijzigd:
05-11-12
Gewijzigd:
14-10-12
Gewijzigd:
04-10-12
Gewijzigd:
25-09-12
Ingetrokken:
 • DP 51-12 - Handleiding contractmanagement
  (Bij Nota SG, nummer BS/2012028984)
25-09-12
Gewijzigd:
06-09-12
Gewijzigd:
28-08-12
Gewijzigd:
27-08-12
Nieuw:
13-08-12
Gewijzigd:
09-08-12
Gewijzigd:
30-07-12
Gewijzigd:
18-07-12
Gewijzigd:
17-07-12
Gewijzigd:
16-07-12
Gewijzigd:
13-07-12
Gewijzigd:
12-07-12
Gewijzigd:
10-07-12
Gewijzigd:
06-07-12
Gewijzigd:
21-06-12
Gewijzigd:
15-06-12
Nieuw:
 • Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP
  (Het reglement is nu in de pdf bijgewerkt)
 • Een nieuwe versie van het ADR (Vervoer gevaarlijke stoffen) is geplaatst, er ontbrak een randnummer. Tevens is ook het RID nu bijgewerkt waardoor alle boeken nu bij zijn.
12-06-12
Gewijzigd:
08-06-12
Gewijzigd:
 • Het ADR en het ADN (Vervoer gevaarlijke stoffen) zijn bijgewerkt met de laatste wijzigingen. De overige boeken uit deze reeks volgen nog.
07-06-12
Gewijzigd:
04-06-12
Gewijzigd:
31-05-12
Gewijzigd:
29-05-12
Gewijzigd:
25-05-12
Gewijzigd:
14-05-12
Gewijzigd:
10-05-12
Gewijzigd:

Vervallen:
 • Spaarloonregeling Defensiepersoneel
04-05-12
Gewijzigd:
24-04-12
Gewijzigd:
18-04-12
Gewijzigd:
17-04-12
Gewijzigd:
04-04-12
Nieuw:
03-04-12
Nieuw:
02-04-12
Gewijzigd:
27-03-12
Gewijzigd:
22-03-12
Gewijzigd:
20-03-12
Gewijzigd:

De wijziging is alleen de ingangsdatum (van 1 april aanstaande) van de datum waarop de Wet wijziging AOW-ouderdomspensioen ingaat.
Die wet wijzigt de datum van de eerste dag van de maand waarin de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt in de dag waarop de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
16-03-12
Gewijzigd:
12-03-12
Nieuwe CAO per 1 maart
 • Even om (bijna) alle vragen te beantwoorden, er zijn Regelingen en Besluiten.
  In de Besluiten staan ondermeer de nieuwe salaristabellen. De wijzigingen hierop worden voorgelegd aan de bonden, en daarna worden ze in het Staatsblad gepubliceert. Pas daarna komen die wijzigingen op het MP-Net. Dit kan letterlijk nog een paar maanden duren!
  Regelingen zijn veel makkelijker, en zullen zodra de wijzigingen bij ons worden aangeboden, verwerkt worden op het MP-Net.
01-03-12
Gewijzigd:
27-02-12
Gewijzigd:
20-02-12
Vervallen:
 • Regeling ooglaserbehandeling aspirant militairen
15-02-12
Gewijzigd:
07-02-12
Gewijzigd:
23-01-12
Gewijzigd:
19-01-12
Gewijzigd:
10-01-12
Gewijzigd:
05-01-12
Gewijzigd:
20-12-11
Gewijzigd en nieuw:
18-11-11
Gewijzigd:
15-11-11
Gewijzigd:
10-11-11
Gewijzigd:
20-10-11
Gewijzigd:
14-10-11
Nieuw:
 • Douane zaken
  Hierbij is de Begrippenlijst Douane zaken vervallen.
 • In het ADR, RID en IMDG zijn redactionele wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de weergave
13-10-11
Nieuw:
11-10-11
Gewijzigd:
15-09-11
Gewijzigd:
12-09-11
Gewijzigd:
07-09-11
Gewijzigd:
17-08-11
Gewijzigd:
16-08-11
Gewijzigd:
15-08-11
Gewijzigd:
05-08-11
Gewijzigd:
25-07-11
Gewijzigd:
 
18-07-11
Gewijzigd:
 
15-07-11
Gewijzigd:
12-07-11
Gewijzigd:
30-06-11
Gewijzigd:
27-06-11
Gewijzigd:
 
21-06-11
Gewijzigd:
14-06-11
Gewijzigd:
 • MP 35-311
  (Link opent in het linkervenster!)
06-06-11
Nieuw:
 
01-06-11
Gewijzigd:
 
18-05-11
Gewijzigd:
 
12-05-11
Gewijzigd:
 
29-04-11
Gewijzigd:
 
27-04-11
Gewijzigd:
 
15-04-11
Nieuw:
 
15-04-11
Gewijzigd:
 
14-04-11
Gewijzigd:
 
13-04-11
Nieuw:
Gewijzigd:
06-04-11
Gewijzigd:
 
30-03-11
Gewijzigd:
29-03-11
Gewijzigd:
28-03-11
Gewijzigd:
 
17-03-11
Gewijzigd:
Bijgewerkt:
 • Ambtenarenwet
 • Wet veiligheidsonderzoeken
 • Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
 • Algemene termijnenwet
 • Wet arbeid en zorg
07-03-11
Gewijzigd:
Bijgewerkt:
01-03-11
Gewijzigd:
23-02-11
Gewijzigd:
Ingetrokken:
 • MP 51-30 Handboek metagegevens beheer defensie
  Zie nu Aanwijzing SG A/958, Begrippen- en gegevensmanagement.
17-02-11
Nieuw:
Gewijzigd:
Opgeheven voor militairen en verplaatst naar de MP 33-serie:
Opgeheven:
 • Regeling opleidingen militairen
 • Procedureregel ambtsberichten militairen Koninklijke Marechaussee
 • Procedureregel ambtsberichten militairen Koninklijke Landmacht
 • Procedureregel ambtsberichten Koninklijke Luchtmacht
10-02-11
Gewijzigd:
01-02-11
Gewijzigd:
25-01-11
Gewijzigd:
24-01-11
Gewijzigd:
21-01-11
Gewijzigd:
17-01-11
Gewijzigd:
14-01-11
Gewijzigd:
14-12-10
Gewijzigd:
08-12-10
Gewijzigd:
02-12-10
Gewijzigd:
01-12-10
Gewijzigd:
15-11-10
Vervallen:
 • Subtaakbesluit directie ruimte, milieu en vastgoedbeleid 2005
Daarnaast zijn de volgende regelingen gewijzigd:
2-11-10
Gewijzigd:
Daarnaast zijn ondermeer de volgende regelingen gewijzigd;
23-08-10
Gewijzigd:
15-08-10
Nieuw:
 • De bundels Vervoer gevaarlijke stoffen (MP 40-20)
  De aanpassing betreft het toevoegen vanvan UN 1863 - Brandstof voor straalvliegtuigen.
  Zoals altijd zijn deze alleen intern defensie bereikbaar, dus niet op internet!
10-08-10
Nieuw:
03-08-10
Gewijzigd:
28-07-10
Gewijzigd:

Veel, waaronder de wijzigingen m.b.t. de CAO 2009. Onder andere deze regelingen zijn gewijzigd of nieuw:

 • Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB)
 • Voorzienigenstelsel buitenland defensiepersoneel
 • Inkomstenregeling militairen (IRM)
 • verplaatsingskostenregeling militairen
 • MP 10-003, Ondermandaat, -Volmacht en -Machtigingsbesluit KMar 2005
 • MP 10-003, Mandaatbesluiten Defensie
 • MP 10-003, Sub-taakbesluit Koninklijke Marechaussee 2007
 • MP 32-500, Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
 • Regeling reüniefaciliteiten veteranen
 • MP 10-003, Subtaakbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2009
 • MP 10-003, Ondermandaat, -volmacht en –machtigingsbesluit Hoofddirectie Financiën en Control 2009
 • Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)
 • Regeling bijdrage kosten kinderopvang buiten Nederland
 • Verplaatsingskostenregeling b.a.d.
 • Regeling dienstreizen defensie
 • Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel
 • DP 20-10, Hoofdstuk 3 Vlaggen
 • Regeling uitrusting Defensie
 • Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
 • MP 40-20, Mandaatregeling Defensie Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 • Inkomstenbesluit militairen (IBM)
 • MP 10-003, Sub-taakbesluit MIVD 2009
 • Ondermandaat- en machtigingsbesluit Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2009
 • MP 32-200, Fiscaal voordeel bij aanschaf fiets voor woon-werkverkeer
 • Uitvoeringsregeling militair straf- en tuchtrecht 2000
 • Aanwijzingsbesluit ter uitvoering van de artikelen 4 en 49 Wet Militair Tuchtrecht
 • Regeling huisvesting en voeding militairen
01-04-10
Gewijzigd:
31-03-10
Gewijzigd:
19-03-10
Gewijzigd:
18-03-10
Gewijzigd:
08-03-10
Gewijzigd:
20-01-10
Nieuw:
19-01-10
Verwijderd:
 • Handleiding bij de Regeling overlegprocedure bij reorganisaties voor een reorganisatie die betrekking heeft op diensteenheden bij meerdere defensieonderdelen

Deze is vervangen door de SG-aanwijzing A/965 Uitvoering Reorganisaties Defensie, en wordt niet meer op MP-Net gepubliceerd, slechts op de normale plaats.

13-01-10
Gewijzigd:
30-12-09
Geplaatst:
de overige updates van de externe gedeeltes van de

Dit zijn nu dus allemaal versies die vanaf 1-1-10 gelden.

30-12-09
Geplaatst:
updates van de

Dit zijn nu de versies die vanaf 1-1-10 gelden.

Allemaal een gelukkig Nieuwjaar!

21-12-09
Geplaatst:
14-10-09
Geplaatst:
05-10-09
Geplaatst:
07-09-09
Geplaatst:
31-08-09
Geplaatst:
22-07-09
Geplaatst:
17-07-09
Gewijzigd:
16-07-09
Gewijzigd:
15-07-09
Gewijzigd:
14-07-09
Gewijzigd:

Offline:

 • De (verouderde) delen VBG en VSG van de MP 40-20.
  Voor vragen gaarne contact opnemen met de helpdesk DVVO.
18-06-09
Nieuw:
7-07-09
Gewijzigd: (AWB, 4e tranche)
26-06-09
Gewijzigd:
19-06-09
Gewijzigd:
18-06-09
Nieuw:
16-06-09
Gewijzigd:
 • Het deel  ADR (Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg) is de nu de versie 2009.
  Deze is niet beschikbaar buiten Defensie!
 • Hoofdstuk 3 van de DP 20-10. Dit betreft vlaggen op Veteranendag en halfstok vlaggen.
09-06-09
Opgeheven:

Vacatiegeldenbesluit 1988;
Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004;
Regeling vacatiegelden vakbondsvertegenwoordigers

Nieuw:
12-05-09
Gewijzigd:
07-05-09
Gewijzigd:
23-04-09
Gewijzigd:
08-04-09
Gewijzigd:
06-04-09
Gewijzigd:
25-03-09
Opgeheven:
 • MP 11-86
  De Wet politieregisters is per 1-1-08 opgeheven, en alle achterliggende besluiten en reglementen zijn daardoor ook vervallen.
17-03-09
Gewijzigd:
03-03-09
Gewijzigd:
 • Het deel ICAO van de MP 40-20 is vernieuwd.
  (alleen bereikbaar op het intranet!)
26-02-09
Gewijzigd:
23-02-09
Gewijzigd:
19-02-09
Gewijzigd:
16-02-09
Gewijzigd:
02-02-09
Gewijzigd:

Nieuw:

29-01-09
Gewijzigd:
22-01-09
Gewijzigd:
22-01-09
Gewijzigd:
21-01-09
Gewijzigd:
16-01-09
Nieuw:

Hierbij zijn de oude besluiten vervallen

14-01-09
Nieuw:

Hierbij zijn vervallen de Regeling uitrusting militairen zeemacht 1996, Regeling uitrusting militairen land- en luchtmacht (RUM) en Regeling dienst- en werkkleding burgerlijke ambtenaren defensie.

06-01-09
Gewijzigd:

Bijgewerkt:

22-12-08
Bijgewerkt:
15-12-08
Bijgewerkt:

Gewijzigd:

10-12-08
Gewijzigd:

Bijgewerkt:

04-12-08
Gewijzigd:
25-11-08
Gewijzigd:
13-10-08
Gewijzigd:
08-09-08
Gewijzigd:
Nieuw:
21-07-08
Gewijzigd:
Nieuw:
11-07-08
Gewijzigd:
09-07-08
Gewijzigd:
01-07-08
Gewijzigd:
25-06-08
Gewijzigd:
Opgeheven: MP 10-10
Hier staan de vervangende documenten (intern defensie!)
21-05-08
Gewijzigd en nieuw:
24-04-08
Nieuw:
14-04-08
Nieuw:
Opgeheven:
Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit dienstonderdeel Defensiestaf 2005;
Ondermandaatbesluit Koninklijke Marine 2002;
Mandaatregeling vaststellen proceskaders Commando Zeestrijdkrachten 2005;
Sub-mandaatregeling Koninklijke landmacht 1992;
Sub-mandaatregeling Koninklijke Luchtmacht I;
Mandaatregeling vaststellen proceskaders Commando Zeestrijdkrachten
25-03-08
Gewijzigd:
 
12-02-08
Nieuw:
 • MP 40-20, het gedeelte LCAO heeft nu de 33e amendment erin verwerkt. (De link opent in een nieuw venster.)
  Overigens is bij het aanbrengen van de wijzigingen van LCOA en IMDG de weergave van de stoffenlijst vernieuwd. Feedback daarover is welkom, wij geven het dan door aan de uitgever.
28-01-08
Nieuw:
 • MP 40-20, het gedeelte IMDG heeft nu de 33e amendment erin verwerkt. (De link opent in een nieuw venster.)
21-01-08
Nieuw:
15-01-08
Nieuw:
01-01-08
Gewijzigd en nieuw:
Vervallen:
Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht
Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht
14-12-07
Gewijzigd:
04-12-07
Gewijzigd:
31-10-07
Gewijzigd:
18-10-07
Gewijzigd:
12-10-07
Gewijzigd:
Opgeheven:
 • Uitvoeringsbesluit klachtenbehandeling gezondheidszorginstelling KL
 • Beleidsregel klachtenbehandeling gezondheidsdienst KLu
19-09-07
Opgeheven:
 • Handleiding duikmedische aspecten (Voorheen MP 35-050)
  (zie nu de VKM 007 deel 2 en 3)
21-08-07
Nieuw:
16-08-07
Gewijzigd:
09-08-07
Gewijzigd:
31-07-07
Gewijzigd:
30-07-07
Gewijzigd:
19-07-07
Gewijzigd:
Opgeheven: DP 51-10, Handleiding administratieve organisatie (Bij aanwijzing SG A/930)

Het archief nieuws staat hier