Woord vooraf

Hoofdstuk 1
Inleiding en begrippen

Hoofdstuk 2
Beschrijving van vaandels, standaarden en toebehoren

Hoofdstuk 3
Het verlenen van vaandels en standaarden

Hoofdstuk 4
Opschriften op vaandels en standaarden

Hoofdstuk 5
Onderscheidingen aan vaandels en standaarden

Hoofdstuk 6
Cravates

Hoofdstuk 7
Ceremoniële aangelegenheden

Hoofdstuk 8
Aanmaak, vervanging, vernieuwing, bewaring en beheer

Bijlage A
Terminologie

Bijlage B
Instructie voor het beheer van in gebruik zijnde vaandels, standaarden, cravates e.d.

Bijlage C Standmodellen

Bijlage D
Afbeeldingen van vaandels, standaarden en toebehoren

Bijlage E
Kopieën vigerende Koninklijke Besluiten

Bijlage F
Commissies

Bijlage G
De geschiedenis van de uitreiking van vaandels en standaarden